Το Σωματείο "Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης" (Φ-ΤΜΘ) αποτελεί επιμορφωτικό φορέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκει πολιτιστικούς σκοπούς. Το Σωματείο αυτό, με τη σημερινή ονομασία του, είναι μετεξέλιξη του Σωματείου με την επωνυμία "Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης" (ΤΜΘ) που δραστηριοποιήθηκε κατά την περίοδο 1978 -2002. και προσέφερε στο κοινό και ιδιαίτερα στους νέους, ένα πλήθος δραστηριοτήτων. Επιστέγασμα των δράσεων του ήταν η ίδρυση του Ιδρύματος Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης (ΚΔΕΜΤ) και η δημιουργία των κτιριακών του εγκαταστάσεων. Το Ίδρυμα έλαβε στη συνέχεια τη σύντομη ονομασία ΝΟΗΣΙΣ.

Το έτος 2002 το Σωματείο ΤΜΘ, αμέσως μετά την ίδρυση του Ιδρύματος, μεταβίβασε όλες τις δικαιοδοσίες του προς αυτό (περιουσία, εκθέματα, δραστηριότητες κ.ά.) και τροποποίησε το Καταστατικό του. Το τροποποιημενο Καταστατικό περιλαμβάνει τη νέα ονομασία "Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης" και τους νέους σκοπούς του, που είναι:

  • Η υποστήριξη του έργου του Ιδρύματος ΚΔΕΜΤ και η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια κ.ά.
  • Έκδοση εντύπων και βιβλίων επιστημονικού περιεχομένου
  • Οποιανδήποτε άλλη δραστηριότητα, η οποία συμβάλει στην υλοποίηση των πιο πάνω στόχων.

Η Νομοθεσία προβλέπει τη συμμετοχή του Σωματείου στο Δ.Σ. του Ιδρύματος με 5 μέλη, αλλά με περιοριστικούς όρους, που δεν είναι προς το πατρόν υλοποιήσιμοι. Το Δ.Σ. συνεχίζει τις προσπάθειες του προς την Πολιτεία για την τροποποίηση των δυσμενων αυτών όρων, ώστε να συμμετέχει στο Δ.Σ. του Ιδρύματος.